Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing.

Mens en Dier Spiegel kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Mens en Dier Spiegel, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mens en Dier Spiegel verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

  1. Uw voor- en achternaam
  2. Uw telefoonnummer (indien van toepassing)
  3. Uw e-mailadres

WAAROM MENS EN DIER SPIEGEL DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Mens en Dier Spiegel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Mens en Dier Spiegel uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

Mens en Dier Spiegel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

Mens en Dier Spiegel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Mens en Dier Spiegel. Mens en Dier Spiegel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Mens en Dier Spiegel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mens en Dier Spiegel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer u meer informatie wenst over de beveiliging, neem dan contact op.

DIVERSEN

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u een klacht indienen over de omgang met uw persoonsgegevens.