Dierentolk

Als dierentolk maak ik telepathisch contact met het betreffende dier. Dan kan ik de vragen stellen die zijn verzorger wil weten of proberen een probleem op te lossen. Deze communicatie gaat via hele zinnen, beelden en/of gebruikmakend van alle zintuigen en gevoelens. Ook kan ik door middel van chanelling proberen de gedachtegang van het dier te begrijpen.

Met een overleden dier kan, mits het dier het toestaat, ook gecommuniceerd worden. Dit gebeurt via een foto en/of de gegevens van dat dier.

Het fijnste voor mij om mee te werken, is een recente foto waar alleen het betreffende dier opstaat. Vermeld hierbij de naam van het dier, ras, leeftijd en bij wie en waar hij woont.

Een gesprek duurt ongeveer een uur en wordt door mij uitgewerkt in een verslag dat per e-mail wordt toegestuurd, eventueel met een mondelinge toelichting erbij.

De kosten van een reading zijn €55,00.